Poďakovanie za organizáciu MDD a Jánskych ohňov 2017

27.07.2017 09:52

Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave osláv MDD a Jánskych ohňov 2017. Realizačný tím rozprávkového lesa pozostával z viac ako 30 dobrovoľných animátorov a Jánske ohne organizovali DHZ Horné Otrokovce a Poľovné združenie Horné Otrokovce. Všetci odviedli kus práce, za čo som im nesmierne vďačná. Zároveň však musím poďakovať aj všetkým sponzorom, vďaka ktorým sa podarilo rozžiariť detské očká pri odmeňovaní. Boli to:

VÚC Trnava, Potraviny Pavol Táborský, Hubert Horné Otrokovce, SAMOSTAV Horné Otrokovce, JJRH Keramika Horné Otrokovce, Góól Pub Horné Otrokovce, Jednota Hlohovec, RGA - Erika Maršalová, Ľuboš Bisták.

Spoločne sme odviedli kus práce so srdiečkom, o čom svedčí nasledovné video:

www.youtube.com/watch?v=kUha7WqCxPA&feature=share