OZNAM

06.06.2011 08:46

Obec Horné Otrokovce oznamuje, že pôvodný termín zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo konať dňa 7.6.2011 sa presúva na štvrtok, dňa 9.6.2011!!!