Oznam k rekonštrukcii verejného osvetlenia

20.04.2015 14:04

    Dobrý deň vážení občania, touto cestou vás chcem informovať, že dnešným dňom, t.j. 20. aprílom 2015 bola zahájená rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci a doplnenie nových svetelných bodov, ktoré budú realizované výkopovými prácami. Z tohoto dôvodu vás prosím o zhovievavosť pri možných komplikáciách spôsobených stavebnými prácami. Zároveň Vás chcem poprosiť, aby ste nám prípadné poruchy na novo-nainštalovaných svietidlách nahlásili na tel. č. 7446101, prípadne na mail ocu.h.otrokovce@stonline.sk alebo starostka@horneotrokovce.eu.

    Za pochopenie vám vopred ďakujem.

 

Mgr. Eva Kukučková, starostka obce