Oslavy MDD

07.06.2013 09:50

Oznamujem širokej verejnosti, že vzhľadom na nepriaznivé počasie sú oslavy MDD presunuté do telocvične Základnej školy!

Program zostáva nezmenený, takže vás všetkých čakáme o 14.00 h v telocvični, kam treba prísť zadným vchodom. Okrem súťaží

bude pre každé dieťa pripravený hot-dog a pre všetkých možnosť občerstvenia v nealko-bufete, zmrzlinou či medovníkmi.

Všetci ste srdečne vítaní!

Starostka obce