Jarný zber veľkoobjemového odpadu

05.04.2016 09:41

Obec Horné Otrokovce organizuje v dňoch 15.4.-18.4.2016 jarný zber veľkoobjemového odpadu.

Váš veľkoobjemový odpad, (nie drobný stavebný odpad, zeminu, haluzovinu a pod.), môžete v týchto dňoch priniesť pred bývalú sýpku, (plocha vedľa Huberta), kde bude pristavený kontajner určený na tento odpad.