Novinky

Zber elektroodpadu 17.08.2017

09.08.2017 10:22

zber elektroodpadu.docx (49474)

Dovolenka na Spoločnom obecnom úrade

01.08.2017 09:25

Spoločný obecný úrad Leopoldov, so sídlom Hlohovec, Podzámska 37, oznamuje občanom, že v dňoch 07.08.-11.08.2017 budú zamestnanci úradu čerpať riadnu dovolenku. Prijímanie žiadostí bude zabezpečené na č. dv. 210 u p. Blšťákovej, ale bez konzultácií.

Upozornenie Policajného zboru SR

01.08.2017 09:17

Upozornenie pre občanov.docx (1396142)

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Horné Otrokovce

27.07.2017 10:03

VK ZŠ s MŠ Horné Otrokovce 2017.doc (401408)

 

 

Poďakovanie za organizáciu MDD a Jánskych ohňov 2017

27.07.2017 09:52

Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave osláv MDD a Jánskych ohňov 2017. Realizačný tím rozprávkového lesa pozostával z viac ako 30 dobrovoľných animátorov a Jánske ohne organizovali DHZ Horné Otrokovce a Poľovné združenie Horné Otrokovce. Všetci odviedli kus práce, za čo som im nesmierne vďačná. Zároveň však musím poďakovať aj všetkým sponzorom, vďaka ktorým sa podarilo rozžiariť detské očká pri odmeňovaní. Boli to:

VÚC Trnava, Potraviny Pavol Táborský, Hubert Horné Otrokovce, SAMOSTAV Horné Otrokovce, JJRH Keramika Horné Otrokovce, Góól Pub Horné Otrokovce, Jednota Hlohovec, RGA - Erika Maršalová, Ľuboš Bisták.

Spoločne sme odviedli kus práce so srdiečkom, o čom svedčí nasledovné video:

www.youtube.com/watch?v=kUha7WqCxPA&feature=share

 

Záznamy: 6 - 10 zo 96
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kalendár akcií

Jánske ohne a oslavy MDD

07.06.2017 07:42
Oznamujeme občanom, že oslavy MDD a tradičné Jánske ohne sa uskutočnia dňa 24.6.2017.

Vianočná výstava spojená s trhmi

28.11.2016 13:23

Oznam o začatí prerokovávania návrhu riešenia Územného plánu obce Horné Otrokovce - zmeny a doplnky č. 1

04.03.2015 15:10
  Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec, Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná...

Oznámenie o začatí prerokovávania návrhu riešenia "Územného plánu obce Horné Otrokovce - zmeny a doplnky č. 1"

04.03.2015 14:18
Text HO ZaD 1.pdf (232844) Vykres 1 HO ZaD 1.jpg (2009720)   Vykres 2.2b HO ZaD 1.jpg (2540199) 

Dotazník na stiahnutie tu!

05.02.2015 13:37
Dobrý deň vážení občania, dnes sa ku vám do schránok dostal Dotazník, ktorý je pomôckou pre zostavenie kvalitného Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce. Aj touto cestou Vás chcem poprosiť, aby ste ho do 20. februára 2015 vyplnili a vhodili do kartónovej schránky, ktorá sa nachádza pod...

V Trnavskýcho novinách - MY vyšlo 28.7.2014

30.07.2014 08:59
TTB0_0721_horne otrokovce.pdf (143,2 kB)

Informácia pre občanov

20.05.2014 13:05
Informácie pre verejnosť.doc (61440)

Oznámenie

18.11.2013 13:22
Dňa 19.11.2013 o 11:00 hod. sa na obecnom úrade uskutoční otváranie časti ponúk označených ako "Kritériá" k verejnej súťaži "Dodávka elektrickej energie a zemného plynu" v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk  uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 203/2013 zo dňa 17.10.2013...

Výsledky volieb do VÚC 2013

11.11.2013 12:09
Voľby do VÚC 2013 - I kolo.doc (37888)

Výberové konanie - II. kolo

11.09.2013 07:26
Dňa 11.09.2013 o 14:00 hod. sa na obecnom úrade uskutoční otváranie časti ponúk označených ako "Kritériá" k verejnej súťaži "Rekonštrukcia miestnej komunikácie RYBNÍK" v súlade s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 158/2013 zo dňa...
1 | 2 >>